“Začala” nám platit nová EU směrnice o ochraně spotřebitele. Jak se na ni připravily české e-shopy?

Jakub Balada
8 min readJun 15, 2022

--

28. 5. 2022 uplynula lhůta, do které měly členské státy EU implementovat novou EU směrnici o ochraně spotřebitele do svých zákonů. Nebyla by to ale česká legislativa, aby to nestihla. Aktuální návrh novelizace českého zákona o ochraně spotřebitele je v připomínkovém řízení a my doufáme, že začne platit aspoň v tomto roce (letošní Black Friday s reálnými slevami by bylo krásné).

Nicméně například advokátka Petra Stupková z Legitas zmiňuje, že mohou nastat dvě možnosti:

“Zaprvé teoreticky může být nějaký spotřebitel poškozen (třeba tím, že e-shop podvádí se slevou) a potom by mohl nárokovat škodu po státu, protože stát zanedbal svoje povinnosti. To není u soudu vyjímečná situace.

Za druhé je tady polemika o tzv. přímém účinku směrnice. Tedy stav, kdy lze směrnici použít místo chybějíciho zákona. Je to spíše teoretický, složitý a tudíž drahý koncept a neočekáváme, že by ho někdo v pragmatické e-commerce měl zájem zhmotnit v praxi.”

Základní pravidlo pro výpočet slev

Pojďme se tedy podívat, jak se námi monitorované české e-shopy na tuto směrnici připravily. Aktuálně nás zajímá následující pro nás nejdůležitější pravidlo ohledně výpočtu uváděné slevy (toto je znění českého návrhu, který je aktuálně v připomínkovém řízení):

§ 12a

(1) Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával

a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy,

b) od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo

c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

(2) Odstavec 1 se nepoužije pro výrobky, které podléhají rychlé zkáze, nebo pro výrobky s krátkou dobou spotřeby.

Zjednodušeně to pro e-shopy znamená povinnost vypočítávat slevu z minimální ceny, za kterou daný produkt prodával v období 30 dnů před okamžikem zlevnění. Tím by měly zmizet praktiky, na které již pár let upozorňujeme: výpočet slev z maloobchodních či vymyšlených cen, náhodné navýšení referenční (přeškrtnuté) ceny, navýšení prodejní ceny těsně před zlevněním (třeba na jeden den) nebo prakticky celý sortiment neustále ve slevě.

Nový denně aktualizovaný dashboard

Za Hlídače shopů (který stále provozují Apify, TopMonks a Keboola) jsme aktuálně připravili nový dashboard, který pro každý e-shop automaticky vytváří na denní bázi audit shody s EU směrnicí:

V hlavní přehledové tabulce je pro každý e-shop vidět:

  • celkový počet aktuálně nabízených produktů
  • aktuální počet produktů ve slevě
  • průměrná sleva uváděná e-shopem
  • průměrná sleva podle Hlídače vypočítaná v souladu s EU směrnicí
  • počet produktů, kde se na slevě neshodneme (může být i vyšší sleva podle Hlídače než podle e-shopu)
  • datum poslední aktualizace (probíhá většinou v časných ranních hodinách)
  • rating Hlídače shopů
  • link na spreadsheet se seznamem produktů, kde se aktuálně neshodneme na uváděné slevě

Dále na dashboardu naleznete slovní hodnocení Hlídače shopů ohledně připravenosti e-shopu na EU směrnici a komentář e-shopu k zaslanému auditu, pokud jsme ho získali (audit s problematickými produkty a obecnou otázkou na EU směrnici jsme zaslali všem monitorovaných e-shopům, odpověď jsme dostali od více než poloviny z nich).

Dashboard slouží jak spotřebitelům a novinářům, tak samotných e-shopům — každý den takto mohou získat přehled všech produktů, u kterých podle našich dat uvádějí slevy neodpovídající pravidlům EU směrnice.

Jak k tomu tedy e-shopy přistoupily?

Z našich dat, analýzy, komunikace s e-shopy a jejich komentářů můžeme rozdělit e-shopy do několika kategorií. Máme tu ty, které se na novou směrnici poctivě připravovaly a vše stihly připravit. Nyní s nimi řešíme dílčí nesrovnalosti, které jsou typicky způsobené lehce odlišným výkladem směrnice. Pak tu máme e-shopy, které ke dni platnosti směrnice zrušily veškeré slevy. Následuje skupina, která se snaží co nejdéle využít aktuální stav a čeká na novelizaci českého zákona o ochraně spotřebitele. A na závěr tu máme speciální případy, které se podle nás snaží hledat marketingové skulinky i v případě nové směrnice.

Trendsetteři

CZC.cz a Alza.cz jsou první, kteří s námi již v minulém roce ladily své nové metodiky a poctivě se na novou EU směrnici připravily. Aktuální analýza ukazuje správnou implementaci nového pravidla. Důvodem, proč se v některých případech neshodneme, jsou drobné odlišnosti v metodice. Např. Alza.cz nezobrazuje slevy, pokud se jedná o menší jednotky procent. U CZC.cz se pak například lišíme v samotném výpočtu slevy, kdy CZC.cz nebere posledních 30 dní před zlevněním, ale posledních 30 dní před aktuálním datem. Podle jejich vyjádření nicméně plánuje změnu v souladu s naší metodikou.

Z dalších e-shopů nás mile překvapila TSBohemia.cz, která již také přešla na nový výpočet, a podle našich dat úspěšně (i v rámci aktuální Black Friday akce).

Další e-shopy jako Datart.cz, Megapixel.cz nebo Pilulka.cz se evidentně na novou směrnici připravily, slevy jsou už podstatně reálnější než před pár měsíci, nicméně stále zde nacházíme stovky problematických produktů. Většina těchto e-shopů s námi komunikuje a problémy se snaží obratem vyřešit.

Rychlé řešení

Dalším typem přístupu je “vypnutí” všech slev v nabídce. Touto cestou šel Mironet.cz a Kasa.cz. Ještě 27. 5. 2022 jsme na jejich webech evidovali přes 9 tisíc, resp. 8 tisíc zlevněných produktů. O den později již ani jeden. Což je za nás v pořádku a rádi e-shopy zkontrolujeme při vyhlášení další slevové akce. Pro zajímavost — Kasa.cz patří do skupiny HP Tronic Zlín, stejně jako Datart.cz, který se na novou EU směrnici připravil standardním způsobem.

Okay.cz odpověděl na náš audit k nové směrnici tím, že půjde stejnou cestou a všechny slevy na webu vypne. Evidentně k tomu bohužel zatím nedošlo.

Vyčkávání na českou novelu zákona

Největší skupinou jsou e-shopy, které využívají liknavost české legislativy a čekají na novelizaci českého zákona o ochraně spotřebitele. Slevy tedy počítají typicky z maloobchodních cen, v některých případech náhodně navyšují referenční ceny. Z těch větších do této skupiny patří Mall.cz, Elektroworld.cz, Ikea.cz a další.

Některé e-shopy stále tradičně nabízejí prakticky celý sortiment ve slevě, např. Mountfield.cz má 90% svých produktů stále zlevněných.

Opět jsme narazili na problém s maloobchodními cenami, které se v čase liší i pro jeden produkt na jednom e-shopu. Zaskočilo nás například vyjádření KnihyDobrovsky.cz. Tento e-shop transparentně počítá slevu, ve většině případů plošně jako 10,5 % z maloobchodních cen. Nicméně odpovědí na dotaz ke konkrétnímu produktu, kde se “MOC” několikrát měnila byla následující:

“K této situaci může dojít v několika případech. Opět se bavíme o automatizovaném systému, který upravuje MOC produktu dle dat od dodavatele či vlivem interního přecenění. Když se podívám na tento konkrétní produkt, tak má MOC rozdílné. Někteří prodejci mají 449 a jiní 149, je to rozdílné i v rámci prodejen. V takové situaci může dojít i ke změně ceny v rámci e-shopu.”

Daný produkt je na screenshotu níže. Ke změně MOC dochází přesně ve dnech, kdy dochází ke změně prodejní ceny:

Dalším typickým problémem je zdražení produktu na jeden den, aby následně cena z tohoto dne byla použita jako referenční pro následné zlevnění. Příkladem je tento produkt na Lidl.cz:

Marketingoví mágové

Při aktuální analýze jsme opět narazili na perličky u e-shopů, které stále hledají skulinky, jak zákazníka nalákat na umělou slevu.

Například Notino.cz se na novou EU směrnici připravilo a u produktů, kde zobrazuje informaci “Ušetříte X %”, slevu opravdu počítá správně:

Popisek po najetí myši na přeškrtnutou slevu zobrazuje výpočet slevy prakticky podle EU směrnice. Nicméně u řady dalších produktů Notino.cz zobrazuje vizuálně stejnou informaci “Výhodněji o X %”, ale výpočet slevy probíhá podle jiných pravidel:

Po najetí na referenční cenu se dozvíte, že se jedná o cenu doporučenou dodavatelem. Takto nám to i vysvětlilo Notino.cz:

“Patrně došlo z Vaší strany k nepochopení a ráda to uvedu na pravou míru. Produkty, které jste posílal, nejsou produkty ve slevě. Jejich koupě je výhodnější oproti doporučené maloobchodní ceně nebo maximální ceně, za kterou jsme produkt v posledních dvou letech nabízeli, proto u nich také uvádíme „výhodněji“. Vysvětlení relevantní referenční ceny se zobrazí po najetí myši.”

Zajímavé je, že i když podle e-shopu nejsou tyto produkty ve slevě, tak u nich svítí nápis “AKCE”.

Podobný trik používá AAAAuto.cz. V některých případech jako přeškrtnutou cenu uvádí “Rozdíl mezi původní cenou a aktuální cenou”. I když za tuto původní cenu vůz na e-shopu podle našich dat nikdy neprodával:

V jiných případech používá jako přeškrtnutou cenu “Rozdíl mezi cenou nového vozu a aktuální cenou”:

Což je zajímavé s ohledem na to, že se jedná o prodejce ojetých vozů, který podle vlastních slov nová auta neprodává, jak nám sám potvrdil:

“Naše společnost nové vozy nemá v nabídce, tj. za cenu nového vozu jsme ojetá auta nikdy neprodávali.”

Očekávané nejasnosti ve výkladu nové směrnice

Na základě našich zkušeností a komunikace s e-shopy bychom rádi zmínili nejasnosti, které očekáváme při výkladu EU směrnice, potažmo české novely zákona o ochraně spotřebitele. Bylo by skvělé, kdyby se tyto problematické body ještě stihly promítnout do novely českého zákona.

Časová platnost slevové akce

EU směrnice ani novela českého zákona v připomínkovém řízení nedefinuje časové období, po které může e-shop po zlevnění slevu uvádět. Naše metodika (stejně jako Alza.cz nebo CZC.cz) definuje toto období na maximálně 30 dní (Alza.cz v případě postupného snižování ceny až na 90 dní). Dokážeme si ale představit i výklad některého e-shopu, který toto období neomezí a slevu bude uvádět třeba několik let po zlevnění. K této problematice jsme nalezli poznámku v pokynech k výkladu směrnice pro členské státy od EU:

“Spravedlnost v případě příliš dlouhých období slev z cen ve srovnání s časem, kdy je zboží prodáváno za „plnou” cenu, je třeba posoudit podle směrnice o nekalých obchodních praktikách (viz také oddíl 3 o vzájemném vztahu se směrnicí o nekalých obchodních praktikách).”

Definice slevové akce

Podobně není přesně definováno, co je slevová akce, na kterou mají platit nová pravidla. V materiálech k novele zákona jsme například nalezli, že se nová pravidla nevztahují na “kolísání a snižování cen (fluctuation and price decrease)”. Ocenili bychom přesnější definici.

Hlídač shopů jako nástroj pro Evropskou komisi?

Evropská komise aktuálně připravuje nástroj pro kontrolu nových pravidel pro členské státy. A tým Hlídače shopů je u toho — Apify ve spolupráci s TopMonks připravují společně s Evropskou komisí Proof of concept v délce trvání minimálně tří měsíců. Během nich se plánuje vyvinout nástroj, který budou testovat zástupci jednotlivých členských států. Pomocí něj budou moci zadat linky na produkty na e-shopech, které chtějí monitorovat. Samotný monitoring a vyhodnocení bude velice podobné tomu, jak aktuálně funguje Hlídač shopů. Tak nám držte palce :-)

--

--