“Začala” nám platit nová EU směrnice o ochraně spotřebitele. Jak se na ni připravily české e-shopy?

Základní pravidlo pro výpočet slev

Pojďme se tedy podívat, jak se námi monitorované české e-shopy na tuto směrnici připravily. Aktuálně nás zajímá následující pro nás nejdůležitější pravidlo ohledně výpočtu uváděné slevy (toto je znění českého návrhu, který je aktuálně v připomínkovém řízení):

Nový denně aktualizovaný dashboard

Za Hlídače shopů (který stále provozují Apify, TopMonks a Keboola) jsme aktuálně připravili nový dashboard, který pro každý e-shop automaticky vytváří na denní bázi audit shody s EU směrnicí:

  • celkový počet aktuálně nabízených produktů
  • aktuální počet produktů ve slevě
  • průměrná sleva uváděná e-shopem
  • průměrná sleva podle Hlídače vypočítaná v souladu s EU směrnicí
  • počet produktů, kde se na slevě neshodneme (může být i vyšší sleva podle Hlídače než podle e-shopu)
  • datum poslední aktualizace (probíhá většinou v časných ranních hodinách)
  • rating Hlídače shopů
  • link na spreadsheet se seznamem produktů, kde se aktuálně neshodneme na uváděné slevě

Jak k tomu tedy e-shopy přistoupily?

Z našich dat, analýzy, komunikace s e-shopy a jejich komentářů můžeme rozdělit e-shopy do několika kategorií. Máme tu ty, které se na novou směrnici poctivě připravovaly a vše stihly připravit. Nyní s nimi řešíme dílčí nesrovnalosti, které jsou typicky způsobené lehce odlišným výkladem směrnice. Pak tu máme e-shopy, které ke dni platnosti směrnice zrušily veškeré slevy. Následuje skupina, která se snaží co nejdéle využít aktuální stav a čeká na novelizaci českého zákona o ochraně spotřebitele. A na závěr tu máme speciální případy, které se podle nás snaží hledat marketingové skulinky i v případě nové směrnice.

Trendsetteři

CZC.cz a Alza.cz jsou první, kteří s námi již v minulém roce ladily své nové metodiky a poctivě se na novou EU směrnici připravily. Aktuální analýza ukazuje správnou implementaci nového pravidla. Důvodem, proč se v některých případech neshodneme, jsou drobné odlišnosti v metodice. Např. Alza.cz nezobrazuje slevy, pokud se jedná o menší jednotky procent. U CZC.cz se pak například lišíme v samotném výpočtu slevy, kdy CZC.cz nebere posledních 30 dní před zlevněním, ale posledních 30 dní před aktuálním datem. Podle jejich vyjádření nicméně plánuje změnu v souladu s naší metodikou.

Rychlé řešení

Dalším typem přístupu je “vypnutí” všech slev v nabídce. Touto cestou šel Mironet.cz a Kasa.cz. Ještě 27. 5. 2022 jsme na jejich webech evidovali přes 9 tisíc, resp. 8 tisíc zlevněných produktů. O den později již ani jeden. Což je za nás v pořádku a rádi e-shopy zkontrolujeme při vyhlášení další slevové akce. Pro zajímavost — Kasa.cz patří do skupiny HP Tronic Zlín, stejně jako Datart.cz, který se na novou EU směrnici připravil standardním způsobem.

Vyčkávání na českou novelu zákona

Největší skupinou jsou e-shopy, které využívají liknavost české legislativy a čekají na novelizaci českého zákona o ochraně spotřebitele. Slevy tedy počítají typicky z maloobchodních cen, v některých případech náhodně navyšují referenční ceny. Z těch větších do této skupiny patří Mall.cz, Elektroworld.cz, Ikea.cz a další.

Marketingoví mágové

Při aktuální analýze jsme opět narazili na perličky u e-shopů, které stále hledají skulinky, jak zákazníka nalákat na umělou slevu.

Očekávané nejasnosti ve výkladu nové směrnice

Na základě našich zkušeností a komunikace s e-shopy bychom rádi zmínili nejasnosti, které očekáváme při výkladu EU směrnice, potažmo české novely zákona o ochraně spotřebitele. Bylo by skvělé, kdyby se tyto problematické body ještě stihly promítnout do novely českého zákona.

Časová platnost slevové akce

EU směrnice ani novela českého zákona v připomínkovém řízení nedefinuje časové období, po které může e-shop po zlevnění slevu uvádět. Naše metodika (stejně jako Alza.cz nebo CZC.cz) definuje toto období na maximálně 30 dní (Alza.cz v případě postupného snižování ceny až na 90 dní). Dokážeme si ale představit i výklad některého e-shopu, který toto období neomezí a slevu bude uvádět třeba několik let po zlevnění. K této problematice jsme nalezli poznámku v pokynech k výkladu směrnice pro členské státy od EU:

Definice slevové akce

Podobně není přesně definováno, co je slevová akce, na kterou mají platit nová pravidla. V materiálech k novele zákona jsme například nalezli, že se nová pravidla nevztahují na “kolísání a snižování cen (fluctuation and price decrease)”. Ocenili bychom přesnější definici.

Hlídač shopů jako nástroj pro Evropskou komisi?

Evropská komise aktuálně připravuje nástroj pro kontrolu nových pravidel pro členské státy. A tým Hlídače shopů je u toho — Apify ve spolupráci s TopMonks připravují společně s Evropskou komisí Proof of concept v délce trvání minimálně tří měsíců. Během nich se plánuje vyvinout nástroj, který budou testovat zástupci jednotlivých členských států. Pomocí něj budou moci zadat linky na produkty na e-shopech, které chtějí monitorovat. Samotný monitoring a vyhodnocení bude velice podobné tomu, jak aktuálně funguje Hlídač shopů. Tak nám držte palce :-)

--

--

Co-founder at @Apify

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store