Black Friday po česku — kouzla se slevami

Jakub Balada
7 min readNov 27, 2017

See English version

Máte český e-shop a jdete se svézt na vlně Black Friday? Vezměte dvě procenta produktů s největší slevou, které nabízíte, zlevněte je ješte v průměru o 12 %, pro jistotu u některých uměle navyšte původní cenu a na web si dejte “slevy až 80 %”. Toto je výsledek analýzy cen produktů na Alza.cz, Mall.cz a CZC.cz před a během Black Friday 2017.

Také nevěříte 80% slevám, které většina českých e-shopů nabízí během akcí typu Black Friday? Vždycky se najde nějaký případ, kdy si to prodejci usnadní a čarují například s původními cenami před slevou. Jsou to jen výjimky? Nebo je celý Black Friday jen možnost, jak před Vánoci masivně zpropagovat slevy, které beztak nabízejí celý rok?

Letos jsme si v Apify udělali menší interní hackaton a podívali se na to pořádně. Vybrali jsme zástupce největších českých e-shopů (Alza.cz, Mall.cz a CZC.cz) a celý měsíc před Black Friday denně monitorovali ceny všech jejich produktů. Během Black Friday (který probíhal prakticky celý týden před pátkem 24.11.) jsme pro jistotu navíc monitorovali sekce s produkty v Black Friday 4x denně. A jak to celé dopadlo?

Magie se slevami

Zlákal vás Mall.cz na Black+Decker aku vrtačku? Krásná sleva 45 % v rámci Black Friday. Aktuální cena 2,650 Kč, původní cena 4,899 Kč. Ještě že jste si ji nekoupili před měsícem, to byla sleva pouze 2 %. Jenže před měsícem stála pouze o stovku víc, přesněji 2,749 Kč a zlevněná byla z 2,799 Kč. Kouzlo je v tom, že Mall.cz 19.11. (začátek Black Friday akce) najednou navýšil původní cenu z 2,799 Kč na 4,899 Kč.

U Alza.cz můžeme najít obdobný případ. Koloběžka Urbanstar Uscooter byla sice zlevněna na 6,290 Kč, nicméně původní cena navýšená 17.11. ze 7,500 Kč na 9,999 Kč. Tedy místo reálných 16 % vykouzlena sleva 37 %.

Na CZC.cz jsme dokonce našli produkty inzerované v Black Friday sekci, u kterých se navýšila nejenom původní cena, ale dokonce i cena samotná. Pokud jste si na CZC.cz koupili v rámci Black Friday monitor Philips Brilliance 241P6QPJKES, mohli jste se těšit z větší slevy, ale současně i z větší ceny, než kdybyste si ho na stejném e-shopu koupili o 14 dní dříve.

A toto nejsou výjimky. Celkem jsme našli 291 produktů, kde došlo k navýšení původní ceny (porovnáním průměru do 1.11. a během Black Friday). Nejvíce původní cenu upravovalo CZC.cz (212 případů), dále Mall.cz (63 případů) a nejméně Alza.cz (16 případů). Kompletní tabulka je k dispozici zde.

Slevy lákají, ale ušetříte?

Nyní se podívejme na průměrnou slevu pro produkty uvedené v Black Friday kategoriích. Pro období Black Friday nám vycházejí docela zajímavé hodnoty: 37 % pro Mall.cz, 31 % pro Alza.cz a 28 % pro CZC.cz. Pokud to ovšem porovnáme s průměrnou slevou u stejných produktů měsíc před Black Friday, už to tak slavné není. Mall.cz navýšil slevu o 12 procentních bodů z 25 %, Alza.cz o 15 procentních bodů z 13 % a CZC.cz pouze o 5 procentních bodů z 23 %. Navíc berme v potaz kouzlení se slevami popsané výše.

Abychom eliminovali vliv navýšených původních cen, vzali jsme produkty z Black Friday kategorií a nalezli jejich minimální prodejní ceny v období před a po Black Friday. V tabulce níže vidíte jejich průměr, pokles a především průměrný podíl přes jednotlivé produkty, který odpovídá reálně průměrné slevě produktů v Black Friday kategoriích pro jednotlivé e-shopy.

Průměrná reálná sleva pro produkty zařazené do Black Friday kategorie

Alza.cz v průměru reálně zlevnila nejvíce (o 20 %), ale pouze cca 1,000 produktů (které prodávala i před Black Friday). Mall.cz zlevnil v průměru o 15 %, nicméně alespoň 2,5x více produktů. CZC.cz zlevnil ještě více produktů, ale průměrná reálná sleva byla pouze 6 %. Když spočítáme průměr přes všechny e-shopy podle počtu produktů, vychází nám reálná sleva 12 %.

Pokud se ještě podíváme na průměrnou slevu přes všechny produkty v nabídce těhto e-shopů, Black Friday prakticky nepoznáme. Pouze u Mall.cz byla průměrná sleva 24.11. o 1 procentní bod vyšší než měsíc předtím. U Alza.cz a CZC.cz byla průměrná sleva 24.11. dokonce nižší, než měsíc předtím.

Je to dané podílem produktů zařazených do Black Friday akce, který byl pouze 1.67 % u Alza.cz , 1.95 % u Mall.cz a 7.14 % u CZC.cz.

Poměr produktů v Black Friday podle e-shopů

Pokud jste tedy vysloveně nešli kupovat produkty podle slev, měli jste jen minimální šanci natrefit na slevu u vámi vybraného produktu. A pokud jste měli to štěstí a svůj produkt našli v Black Friday kategorii, v průměru jste dostali slevu 12 % oproti ceně, která platila měsíc před Black Friday. A mohli jste jen doufat, že sleva nebyla uměle navýšena…

Jak jsme získali a zpracovali data

Od 20.10.2017 jsme každý den pomocí Apify stáhli kompletní nabídku těchto tří e-shopů. Vašek nastavil tři crawlery, které scrapovaly základní parametry produktů (především URL, název, aktuální a původní cenu). Během Black Friday jsme navíc stahovali čtyřikrát denně všechny produkty v Black Friday kategorii. Abychom příliš nezatěžovali servery e-shopů, crawlery nešly až na detail produktu, ale stáhly data ze stránkování ve všech kategoriích. Některé produkty byly ve více kategoriích, což jsme řešili až následně pomocí deduplikace.

Tímto způsobem jsme denně prošli cca 30,000 stránek a získali cca 733,000 záznamů. Z toho:

  • cca 18,500 stránek a cca 380,000 záznamů na Alza.cz
  • cca 8,000 stránek a cca 260,000 záznamů na Mall.cz
  • cca 3,800 stránek a cca 93,000 záznamů na CZC.cz
Přehled běhů crawleru stahující všechny produkty z Alza.cz

Všechny crawlery jsou veřejně dostupné zde. Stačí vytvořit účet na Apify, zkopírovat si crawler na svůj účet a můžete si stejným způsobem monitorovat ceny dále.

Následně Marek připravil MySQL DB na AWS a napsal jednoduchý act, který prošel všechny běhy našich crawlerů a nasypal data do DB. Acty na zápis výsledků crawlerů do MySQL jsou dostupné zde (stačí jen nastavit credentials do vaší DB a můžete použít také.)

Potom se na to vrhnul SQL mág Jarda, deduplikoval záznamy, trošku je pročistil (viz. poznámky níže) a výsledná data nahrál do Google Data Studia. Tam už jsme hledali, počítali a vizualizovali výsledky popsané výše.

Technické poznámky k datům:

  • Některé produkty byly zařazené ve více kategoriích a tudíž jsme museli provést deduplikaci.
  • Vyřadili jsme produkty s cenou na splátky.
  • CZC.cz v průběhu sběru dat lehce upravili strukturu webu a nějaký čas jsme načítali ceny bez DPH. Pro toto období jsme DPH dopočítali a běh, během kterého se to stalo, jsme pro jistotu vyřadili z dat.
  • Jeden den neběžel crawler pro Alza.cz a tři dny pro CZC.cz (účet, pod kterým dané crawlery běžely, překročil limit paralelních crawlerů).
  • Před Black Friday jsme data načítali jednou denně, takže jsme nemuseli zachytit hodinové akce typu Slevové tornádo na Alza.cz.

Disclaimer: Z důvodu výše popsaných technických poznámek nemusí být veškeré záznamy 100%, nicméně případné nesrovnalosti by neměly mít vliv na výsledné statistiky a vzorové příklady.

Zveřejnění dat

Na webu Alza.cz a CZC.cz jsme nenašli žádná omezení pro automatické získávání a zveřejnění dat. Mall.cz má v právní doložce na webu v sekci copyright následující:

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Současně se tam takto zříká odpovědnosti za informace o produktech a službách:

Společnost Internet Mall, a.s. upozorňuje, že informace na webových stránkách jejích obchodů jsou zčásti přebírány od třetích stran, mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Společnost Internet Mall, a.s. může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Z toho usuzujeme, že zákaz se týká kopírování e-shopu jako samotného, nikoliv cen produktů, kde beztak negarantují jejich věcnou správnost.

Kompletní dataset je tedy ke stažení zde:

  • raw data (25,7 milionů záznamů): SQL, CSV
  • deduplikovná data (8,6 milionů záznamů): SQL, CSV

Soubory obsahují záznamy z těchto tří e-shopů z období 20.10.2017–26.11.2017. Jedná se o zajímavý dataset pro další analýzu, budeme rádi, pokud v něm někdo najde další užitečná data. V případě jeho využití použijte také naše logo a odkaz na www.apify.com.

Mimochodem, pokud vás tato analýza zaujala a je to něco, co by vás bavilo dělat, máme aktuálně v Apify otevřené tyto čtyři pozice.

A když už jsme u Black Friday, do 30.11. máme 20 % slevu na jakýkoliv plán na Apify. A nutno podotknout, že ceny jsme před Black Friday nezvyšovali :-)

--

--