Black Friday počesku — kouzla se slevami po roce

Více produktů a větší reálné slevy

V absolutních číslech byl letošní Black Friday výraznější než ten loňský.

 • 34 % na Alze (loni 31 %)
 • 36 % na Mallu (loni 37 %)
 • 33 % na CZC (loni 28 %)
 • 25 % na Alze (loni 20 %)
 • 22 % na Mallu (loni 15 %)
 • 25 % na CZC (loni 6 %)

Méně klamání s původní cenou a pár nových triků

Pro připomenutí — loňská analýza ukázala u všech sledovaných e-shopů klamání zákazníků pomocí umělého navyšovaní původní ceny (tou se nemyslí cena, za kterou se produkt prodával před Black Friday, ale cena, ze které se vypočítává sleva). Typicky těsně před Black Friday obdobím se tato původní cena najednou navýšila, aby se vytvořila zajímavější cena.

 • do 10.10. stojí produkt 1130 Kč a původní cena není uváděna (produkt není zlevněn)
 • 11.10. Alza produkt zlevňuje na 999 Kč a správně uvádí původní cenu 1130 Kč
 • 16.10. dochází ke zdražení produktu na jeden den na 1080 Kč, ale současně k navýšení původní ceny na 1350 Kč
 • 10.11. jsme produkt v nabídce Alzy nenašli
 • 11.11. se produkt objevuje v Black Friday nabídce za cenu 899 Kč a s původní cenou 1130 Kč

Kouzelná maloobchodní cena

E-shopy si obecně zvykly vypočítávat slevy z maloobchodní ceny (MOC), nikoliv z maximální ceny, za kterou daný produkt prodávaly. Například Alza u přeškrtnuté ceny uvádí popis “Původní cena při zařazení do prodeje nebo doporučená prodejní cena.”

Stejný produkt na více stránkách s různými cenami

Další zajímavý trik používá CZC — během Black Friday nezlevní cenu u produktů ve standardních kategoriích, ale vytvoří pro ně separátní stránku, na kterou se dostanete z Black Friday kategorie. Ve stejném čase tedy nabízí stejný produkt na dvou stránkách, pokaždé s jinou cenou. V našem grafu jsou potom pro daný den dvě hodnoty aktuální ceny:

Dynamické ceny

U některých typů produktů jsme také narazili na změnu ceny na denní bázi. Podle grafu níže to vypadá, že CZC například pro procesory mění cenu dynamicky každý den:

Hlídač shopů

Již zmíněný a v této analýze používaný Hlídač shopů je nyní veřejně dostupný pro nejpoužívanější prohlížeče. Během chvilky si ho tak můžete přidat do Chromu nebo Firefoxu a sami monitorovat vývoj prodejní a původní ceny na těchto třech e-shopech. Uživatelé Chromu naleznou rozšíření zde, pro Firefox je dostupné zde.

Jak vznikla tato analýza a Hlídač shopů

Pro letošní analýzu jsme během léta oprášili naše crawlery (automatické skripty, které procházejí webové stránky a stahují strukturovaná data) z loňského roku a začali sbírat data na denní bázi. Crawlery prochází všechny kategorie a stahují informace o produktech přímo ze seznamu produktů v kategoriích, aby nezatěžovaly weby monitorovaných e-shopů navštívením každé stránky s detailem produktu. Během Black Friday jsme potom spustili ještě samostatné crawlery na Black Friday kategorie, které běžely 4x denně (abychom odchytili maximum produktů, které zde rotují).

--

--

Co-founder at @Apify

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store