Black Friday 2021 — reálné slevy a staronové triky

  • průkopníky v uvádění transparentních reálných slev (počítaných z cen produktů před slevovou akcí a řádně popsanou metodikou) jsou Alza.cz a CZC.cz
  • největší slevy letošního BF jsme našli na KnihyDobrovsky.cz s reálnými slevami kolem 60 % (nově monitorovaný e-shop, dáno typem sortimentu)
  • stále nacházíme plno příkladů s námi známými klamavými praktikami (navyšování přeškrtnuté ceny před BF nebo zdražování produktů natolik, že i po deklarované slevě stojí produkt více než před BF)
  • narazili jsme na nové triky typu zařazení více jak poloviny celého sortimentu do BF s tím, že u většiny produktů nedošlo ke zlevnění (AAAauto.cz); nebo využití 20% slevového kupónu k BF se zdražením produktu před BF o 23 % (Notino.cz)
  • Hlídač shopů se rozrostl o nové e-shopy, přidal rating e-shopů hodnotící trasparentnost výpočtu slev a jejich reálnost, opět nabízí rozšíření pro Firefox a spouští předělaný dashboard Top slev (nejvíce zlevněných produktů)

Celkový přehled

Následuje přehledná tabulka monitorovaných e-shopů, které letos spustily BF akci včetně statistik Hlídače shopů:

  • V BF nabídce jsou řádově jednotky procent produktů
  • Průměrné uváděné slevy se až na výjimky pohybují mezi 15 a 35 %
  • Alza.cz a CZC.cz již uvádějí reálné slevy podle transparentního výpočtu — jejich deklarované slevy se v naprosté většině případů shodují s námi vypočítanými reálnými slevami
  • Ostatní e-shopy stále ve většině případů počítají slevy z maloobchodních cen, reálné slevy jsou v průměru poloviční

Odvážní trend-setteři

Pojďme se podívat na trojici e-shopů, kterou sledujeme již čtyři roky.

Staré známé triky

Mezi BF nabídkou na českých e-shopech jsme opět našli plno produktů, u kterých bychom se odvážili tvrdit, že deklarovaná sleva je klamavá. Následuje pár příkladů:

Kouzlení, na které jsme narazili poprvé

BF v podání Notino.cz vypadá férově — kupón na 20% slevu (resp. 30%, 40% podle značky) na vybrané produkty. Méně férové už je zdražení těsně před Black Friday prakticky o hodnotu daného kupónu a pro jistotu ještě zvednutí přeškrtnuté ceny.

Aktualizace analýzy k T.S.BOHEMIA.CZ

Editováno 10. 12. 2021:
Na základě dodaných dat ze strany T.S.BOHEMIA, která doplnila naše chybějící data, jsme přehodnotili hodnocení a postoj T.S.BOHEMIA při prezentování slev v Black Friday 2021. Na základě nových skutečností musíme konstatovat, že u námi zkoumaného produktu
Zwilling Joy sada nádobí nedošlo k umělému navýšení přeškrtnuté ceny, ale sleva byla počítána z prodejní ceny navýšené dva měsíce před Black Friday. Tím pádem jsme neshledali klamání ze strany T.S.BOHEMIA. Za toto nedopatření se omlouváme.

Novinky na Hlídači shopů

Pro letošní BF jsme v rámci Hlídače shopů nově zavedli rating e-shopů hodnotící jejich transparentnost ve výpočtu slev, uvádění reálných slev a reakci na nalezené problémy. Obecně je hodnotící škála nasledující:

--

--

Co-founder at @Apify

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store