Black Friday 2020 — blýská se na lepší časy

Přehled Black Friday

Přehled Black Friday 2020 podle Hlídače shopů

Uváděné slevy — status quo konečně nabourán

Reálná sleva na Alza.cz
Nové reálné slevy na CZC.cz

Staré známé triky

Navyšování přeškrtnuté ceny na Okay.cz
Návrat přeškrtnuté ceny na Okay.cz
Zdražení o 509 % v rámci Black Friday na Okay.cz
Navýšení přeškrtnuté ceny na Datart.cz
Navýšení přeškrtnuté ceny na Pilulka.cz
Stejný produkt na Heureka.cz
Anketa Martina Kasy na Twitteru
Navýšení prodejní ceny těsně před Black Friday na Mironet.cz
Zdražení v rámci Black Friday na Notino.cz

Triky mimo Black Friday

Dražší cena při nákupu přímo na Notino.cz
Levnější cena při nákupu na Notino.cz proklikem z Heureka.cz
Celoroční výprodej na Mountfield.cz
Slevové cykly na Rohlik.cz
Odpověď Rohlik.cz na Twitteru

Partnerský prodej na Mall.cz a Alza.cz

Označení partnerského prodeje na Mall.cz
Rozdělení objednávky do dvou zásilek na Alza.cz

Novinky v Hlídači shopů

Nově monitorované e-shopy

Nová metodika výpočtu reálných slev

Sladění vzhledu rozšíření a zobrazení na webu Hlídače

Sdílení reálné slevy produktu

Sdílení výstupu z Hlídače shopů

Rozšíření do Safari

Hlídač shopů v App store

Top slevy

Přehled Top slev na Hlídači shopů
Extra výhodná nabídka na Datart.cz

Tým Hlídače shopů

--

--

--

Software engineer, co-founder at @Apify

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jakub Balada

Jakub Balada

Software engineer, co-founder at @Apify

More from Medium

6 Topics about Eveden: Next Level Card Game

Seven cybersecurity controls to put in place to combat heightened threats — Part 2

G10 Business Idea’s for Beginners 2022

Coast to Roast